Galerija

Katram zvēram ir sava galerija, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

3. November, 2012

Pūcītes ceturtā dzimšanas diena

Rudens bagātība un košums lielus un mazus izdaiļo. Oktobris Pūcītei ir ļoti īpašs un nozīmīgs, jo tieši viskrāsainākajā gadalaikā Pūcīte svin savu dzimšanas dienu. Un tā līdz ar Miķeldienas svētku izskaņu un ziemas laika iestāšanos mūsos virmo satraukums, pārsteigums un atkalredzēšanās prieks, satiekot iemīļoto meža Gudro Pūci.
Pūcītei katra dzimšanas diena ir īpaša, nozīmīga un ļoti gaidīta. Ik reiz šķiet, ka tieši šī dzimšanas diena ir visjaukākā un sirsnīgākā... Tieši tādas šoreiz bija 4 gadu svinības.
Pūcīte savā dzimšanas dienā saņēma ļoti daudz prieka un sirsnības pilnus apsveikumus, dāvanas un apskāvienus.
Pūcīti dzimšanas dienā ar sirsnīgu dzejolīti par rudentiņu un dziesmiņu par lietutiņu sveica paši mazākie – Baltie Pūcēni.
Arī Dzeltenie Pūcēni bija sagatavojuši apsveikumu Pūcei – skanīgu dziesmu par rudens ratiem un dzejoli par pašu Pūci un viņas bērniem:

Pūce, pūce, gudra māte,
Gudru deva padomiņu;
Gudru deva padomiņu
Mazajiem Pūcēniem.
Zaļās Pūcītes bērni Pūcīti iepriecināja ar jautru un kustīgu dzejoli par Circeni un dziedāja dziesmu „Cāļus skaita rudenī”.

Ak, cik tā malciņa
Circenim smalciņa!
Nez ko tas circenis cirtis?
Circenis smildziņu
Malciņā sacirtis,
Malciņa circeņa pirtij.
Klausoties bērnu priekšnesumus un laba vēlējumus, Pūcīte jutās aizkustināta un gandarīta. Pūcīte tiešām ļoti lepojas ar saviem bērniem un zina, ka tie ir vislabākie, mīļākie un gudrākie...
Katrai grupiņai bija sarūpētas dāvaniņas. Pūces laba vēlējumi slēpās dažādos uzdevumos un pārbaudēs, ko bērni veica ar lielu rūpību.
Neizpalika arī kopīgas dejas un rotaļas kopā ar Lielo Pūci.
Noslēgumā visi kopā mielojāmies kafejnīcā ar gardu kliņģeri un kokteili.
„ Paldies, mīļie par svētku dienu, ko man sarūpējāt, par sirsnību, mīļumu un neviltoto atkalredzēšanās prieku - to sajutu Jūsu mirdzošajās actiņās un sirdssiltajos apskāvienos! Jūs esat Īpaši. Vislabākie. Es lepojos ar Jums.”

Uz tikšanos nākamgad – Mīlestībā un sirsnībā – Jūsu Lielā Pūce